Til forsiden

Om Viborg trykkerklub - din brancheklub

Vedtægter for Viborg Trykker Klub

Det sker det næste halvår

Relevante links

Velkommen til Viborg Trykker Klub

Hæder af den ene eller anden slags.

VIBORG TRYKKERKLUB

- din brancheklub

I en tid hvor de grafiske kolleger i HK Privat må se på at fortids stolte traditioner bliver mindre synlige, bl.a. på grund af teknologiens udvikling, er det vigtigt at kende sin faglige og uddannelsesmæssige identitet. Trykkere er ikke voldsomt påvirket af den teknologiske udvikling endnu, så vi kan fortsat gå med fremskudt brystkasse, rank ryg og stolthed over vores fag. Hvis vi ikke vedligeholder det kollegiale netværk og "rykker tættere sammen" f.eks. i lokale trykkerklubber, vil man måske se trykkere som en samling skræmte høns, når den teknologiske udvikling får mere fat - også på trykområdet!


Hvad er Viborg Trykkerklub?
Viborg Trykkerklub er en brancheklub for trykkere i Viborg og Skive, med opland. I Viborg og Ringkøbing amt er der oprettet brancheklubber for Grafikerne (kopister/typoteknikere/pladefremstillere) og Trykkerne (offsettrykkere, serigrafer, trykteknikere og trykkeriarbejdere). I HK Privat er der på landsplan nu tre Landsbranche sammenslutninger. Trykkernes Landssammenslutning, Bogbindernes Landssammenslutning og Landssammenslutningen Gr@fisk Kommunikation


Hvor længe har Viborg Trykkerklub eksisteret?
Viborg Trykkerklub blev stiftet den 14. april 1961. Klubben var aktiv i en lang periode frem til 10 års jubilæum den 22. maj 1971. Herefter gik klubben i "dvale" i en halv snes år. Interessen var ikke til stede for et aktivt brancheklubarbejde.
Den 21. maj 1980 blev klubben vækket til live igen og har uden afbrydelser været et aktivt mødested for typografiske og litografiske trykkere i Viborg afdeling. I slutningen af 80'erne gik Trykkerklubben i Skive desværre i "dvale" og de trykkere fra Skive der ønskede medlemskab af Viborg Trykkerklub, er i dag et pænt antal af klubbens medlemmer. I alt tæller klubben ca. 75 medlemmer.Hvad er det "lovformelige" grundlag for Viborg Trykkerklub?
Viborg Trykkerklubs love, illustrerer tydeligt hvad klubben står for og hvad den skal arbejde for, se udsnit:
§ 2. Klubbens formål er at virke for trykkernes interesser i såvel fagtekniske, kulturelle som organisatoriske spørgsmål og være medvirkende til, gennem sammen­komster, at skabe en kammeratlig ånd til styrkelse af det kollegiale sammenhold. Klubben vedligeholder et godt samarbejde med HK Viborg/Skive/Nykøbing Mors--afdeling samt øvrige brancheklubber. Klubben forholder sig både konkret og visionært til fremtidens trykkeruddannelse og trykmetoder.
§ 3. Medlem af klubben kan enhver, der er registreret som trykker eller trykkeriarbejder og er medlem af HK Privat.


Hvad koster et medlemskab i Viborg Trykker­klub?
Klubbens kontingent er p.t. 10 kr. pr. uge for arbejdsaktive medlemmer. Lærlinge/elever, arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister skal betale 5 kr. pr. uge.


Hvilke aktiviteter har Viborg Trykkerklub?
Kontingentet bruges til afholdelse af forskellige aktiviteter for klubbens medlemmer. To årlige generalforsamlinger medvirker til at skabe en kammeratlig ånd til styrkelse af det kollegiale sammen­hold for trykkerne i klubben. Herudover arrangeres fagtekniske aftenmøder og virksomheds­besøg til grafiske arbejdspladser, men også besøg på andre interessante arbejdspladser i "området". Vi har også et par sociale aktiviteter, hvor der konkurreres hårdt om Klub Mesterskabet i Bowling og Go-Cart.


Har Viborg Trykkerklub samarbejdspartnere?
Viborg Trykkerklub er tilsluttet Trykkernes Landssammenslutning og deltager i de weekendstævner og øvrige arrangementer som Landssammenslutningen står som arrangør af. Alle trykkere som er medlem af HK Privat, kan deltage i disse aktiviteter - også selvom man ikke er medlem af f.eks. Viborg Trykkerklub.


Hvem - hvad - hvor?
Viborg Trykkerklubs bestyrelse er: Willy H. Hansen som er formand, Niels Wedege Petersen er kasserer. Gert Moltzen er sekretær, herudover er Orla Brink Frederiksen suppleant til bestyrelsen, Finn Søjbjerg er revisor og Lionel Krogh er valgt som revisorsuppleant.


Hvordan du bliver medlem af Viborg Trykkerklub?
Ganske simpelt ved at ringe til kasserer Niels Wedege Petersen på 97 52 53 30 (privat) eller kontakte ham på e-mail: nwp(a)net.dialog.dk Niels vil herefter sende dig love og kontingentopkrævning. Når du så har indbetalt kontingent til klubben, er du medlem af den bedste Trykkerklub i Viborg & Skive.
Hvis du gerne vil tale med en kollega fra bestyrelsen og høre nærmere om klubben, kan dette lade sig gøre ved henvendelse på disse telefonnumre:


Willy H. Hansen – tlf.: 97 52 23 40
Niels Wedege Petersen - 97 52 53 30 / 40 32 53 30
Gert Moltzen - 86 67 32 60